22. juli 2020

Mer å hente creative meetup

Gjør som Ledere med Suksess
Bli best på kommunikasjon Den virkelige nøkkelen til å oppnå resultater som leder er dine ferdigheter i kommunikasjon

Mål for person og organisasjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus interdum

Obervasjonsevne

Morbi eu rutrum libero. Maecenas nec blandit odio. Pellentesque a tempor lectus

Hypnotisk språk

Pellentesque a tempor lectus, nec condimentum ligula. Nam erat est

Strategi og forankring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus. Suspendisse

Avanserte forhandlinger

Morbi eu rutrum libero. Maecenas nec blandit odio. Pellentesque a tempor lectus

Disney Metoden

Pellentesque a tempor lectus, nec condimentum ligula. Nam erat est, convallis elementum

“Grow through the process of communication”

Mind Too

Kartlegging og analyse

 •  Spørsmål og intervjuer 
 • Samtaler med øverste ledelse om mål for bedriften og mål med programmet. Disse samtalene vil styre hvilke ferdigheter som får størst plass i gjennomføringen.
 • Intervju av hver enkelt medarbeider for å lære hvordan medarbeideren opplever arbeidsplassen sin og arbeidsoppgavene. Hvilke forbedringer som ønskes og hva de er fornøyd med. Hvilke mål medarbeideren har for egen innsats og hvilke ønsker og visjoner medarbeideren har for livet sitt. I dette intervjuet avdekkes også evnen til å kommunisere effektivt og evne til fleksibilitet mm.
 • Intervjuene gjøres i dagene før selve programmet starter.

Observasjonsevne

 • Sanseskarphet  
 • Ferdighetene og suksessmodellene er konkrete og sansebaserte. Dette sikrere at medarbeiderne lærer å sortere situasjoner og mennesker(språk) ut fra hva som er konkret, sansebasert og ikke fra egen tro, følelser eller personlig oppfatning. Dette i seg selv gir større evne til å møte og ivareta andre og evne til større fleksibilitet.
 • Ferdighetene fra denne delen testes ut i perioden frem til del 3. Fortrinnsvis i forbindelse med arbeidsoppgaver og samarbeid innad i bedriften. Ferdighetene fra denne delen er grunnlaget for evne til å jobbe i team, riktig kontakt med kunden mm. Denne perioden bør være på et sted mellom 4 – 6 uker.

Målsetningsmodellen

 • Identifisere mål, suksess strategier for å nå målet 
 • Denne målmodellen integrere både bevisste og ubevisste tanker og følelser slik at handlingene mot målet ofte skjer automatisk og med letthet. Modellen vil også sikre at det er riktig mål det jobbes mot. Dette er en godt gjennomprøvd modell som også integrerer ferdigheter som brukes i mange andre sammenhenger.
 • Implementert i målmodellen er også handlingsplan og hensyn til alle involverte. Dette gir større suksessrate.
 • Ferdighetene fra denne delen testes ut i perioden frem til del 4. Målmodellen fungerer på små og store mål. Den kan brukes på personlige så vel som forretningsmessige mål som f.eks. bedriftens mål. Denne perioden bør være på et sted mellom 4 – 6 uker.

Skape relasjoner

 • Kontakt og tillit
 • Medarbeiderne lærer hvordan de effektivt skaper kontakt og tillit ved bruk av de ferdighetene de allerede har lært.
 • Litt om språkmodeller fra hypnotisk språk. Hvordan skaffe kvalitetsinformasjon og hvordan levere et budskap slik at mottakeren forstår det du forsøker å formidle. Disse ferdighetene bidrar til bedre presishet, større fleksibilitet og sterkt forbedret observasjonsevne i samspill med andre.
 • Ferdighetene fra denne delen testes ut i perioden frem til del 5. Målmodellen fungerer på små og store mål. Den kan brukes på personlige så vel som forretningsmessige mål som f.eks. bedriftens mål. Denne perioden bør være på et sted mellom 4 – 6 uker

Forhandlinger - Disneymetoden

 • Implementering av det du har lært til nå.
 • I denne delen implementeres alle ferdighetene fra programmet.
 • Disneymetoden er utviklet etter Walt Disneys egne strategiprosess for å sikre at tegnefilmene hans ble en suksess.

Oppsummering

 • Resultatene etter programmet

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ultricies sollicitudin ante nec mattis. Mauris eget ornare nibh. Nam venenatis porta diam scelerisque suscipit. Donec in vehicula. 

Resultater

Leder

1
 •  Skape positive holdninger og motivere til samarbeid. Skape forståelse for at vi alle er forskjellige, men vi jobber mot samme mål. o Kompetanseheving i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. o Bedre samarbeid og evne til å snu evt. konflikt til en positiv prosess.

Organisasjon

1
 •  Bidra til å utvikle de ansattes forhold til produkt og bedriftsidentitet og nøkkelverdier som basis for en profesjonell kundebehandling. o Utvikling av bedriftsidentitet. o Synliggjøring av bedriftens profil. Kundene skal oppleve bedriftens profil i møte med bedriftens ansatte.

Medarbeider

1
 •  Bidra til å forbedre arbeidsorganisering, ledelsessystemer og rutiner som sikrer kundebehandling av høy kvalitet. o Utvikle organisasjonen for å fremme tilgjengelighet og fleksibilitet. o Produktutvikling, markedssegmentering, hvilke kunder vil vi ha, omsetningsmål?

Get updated

Join our closed list of interested entrepreneurs to get the latest update about our upcoming schedule